Facebook Pixel
Moja košarica

Košarica

Pravila Instagram nagradne igre »Celoletna otroška obutev

V skladu s temi pravili organizator Podjetje Na-ravni, Pribožič Dani s.p (PE Trgovina Škratek), Gosposka ulica 27, 2000 Maribor prireja nagradno igro »Celoletna otroška obutev.«1. člen

Nagradna igra poteka na Instagram in Facebook profilu Škratek od 10. 12. 2020 do 31. 12. 2020. Namen nagradne igre je spodbujanje obiska Instagram in Facebook profila trgovine Škratek.

 

2. člen

Nagrada je celoletna otroška obutev. Nagrajenec ima pravico do prejetja 4 parov obutev, vsak par ima lahko najvišjo vrednost 60€. Nagrado prejme samo ena oseba.
Vrednost nakupa celoletne obutve je 240€. Nagrada se porazdeli na štiri dele po 60€.

• Nagrajenec si lahko izbere eno spomladansko obutev v vrednosti največ 60€. Če je cena obutve višja kot 60€, jo doplača nagrajenec. Ob nakupu obutve, kjer je cena nižja kot 60€, izplačilo ostanka ni mogoče, ravno tako ni mogoče kupiti več parov obutve za ceno 60€.

• Nagrajenec si lahko izbere eno poletno obutev v vrednosti največ 60€. Če je cena obutve višja kot 60€, jo doplača nagrajenec. Ob nakupu obutve, kjer je cena nižja kot 60€, izplačilo ostanka ni mogoče, ravno tako ni mogoče kupiti več parov obutve za ceno 60€.

• Nagrajenec si lahko izbere eno jesensko obutev v vrednosti največ 60€. Če je cena obutve višja kot 60€, jo doplača nagrajenec. Ob nakupu obutve, kjer je cena nižja kot 60€, izplačilo ostanka ni mogoče, ravno tako ni mogoče kupiti več parov obutve za ceno 60€.

• Nagrajenec si lahko izbere eno zimsko obutev v vrednosti največ 60€. Če je cena obutve višja kot 60€, jo doplača nagrajenec. Ob nakupu obutve, kjer je cena nižja kot 60€, izplačilo ostanka ni mogoče, ravno tako ni mogoče kupiti več parov obutve za ceno 60€. Izplačilo nagrade v denarju ni možno. Razlike ne izplačujemo.

 

3. člen

Za nagrado se lahko potegujejo vse osebe, ki bodo v obdobju od dne 10. 12. 2020 do dne 31. 12. 2020 izpolnile pogoje sodelovanja. Nagradna igra bo potekala na Instagram in Facebook profilu Škratek.

Žrebanje bo 4. 1. 2021 ob 10. uri v pisarnah trgovine Škratek.

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno slediti Instagram profilu »skratekspletnatrgovina«, všečkati Facebook profil trgovine Škratek »Škratek Spletna trgovina«, v komentar pod objavo označiti še dve osebi, ki bi jim priporočili sodelovanje v nagradni igri in fotografijo Nagradne igre deliti na »story« svojega Instagram profila. Nagrajenci bodo na dan žreba obveščeni na Instagramu ter po e-pošti (v kolikor imajo na svojem profilu objavljen e-mail), v sporočilu pa bodo prejeli vse informacije, ki so potrebne za prevzem nagrade. Organizatorju nagradne igre je nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti ime in priimek, naslov stalnega bivališča ter davčno številko.

 

4. člen

Žrebanje dobitnika nagrade bo izvedla komisija za nadzor nagradne igre v pisarnah Trgovine Škratek ob 10. uri. Ime dobitnika nagrade bo objavljeno na Instagram profilu »skratekspletnatrgovina« in Facebook profilu »Škratek Spletna trgovina.« Dobitnik nagrade bo obveščen v zasebnem sporočilu, kjer se bomo dogovorili za prevzem nagrade.

 

5. člen

Nagrajenec lahko nagrado prevzame v Trgovini Škratek. Vrednost nagrade znaša do 240€.

 

6. člen

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrad. Pravila nagradne igre so na vpogled v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre podjetju Podjetje Na-ravni, Pribožič Dani s.p (PE Trgovina Škratek). Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih promocije in nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na njegovi Facebook strani in Instagram profilu.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki se strinjajo s pogoji nagradne igre. Zaposleni v Podjetje Na-ravni, Pribožič Dani s.p (PE Trgovina Škratek), vključno z vsemi osebami, ki na podlagi kakršnega koli razmerja do organizatorja družbe (pogodba, študentska napotnica itd.) sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre, ne smejo sodelovati v nagradni igri. Kolikor bi osebe iz prejšnjega stavka sodelovale v nagradni igri, se takšna nagrada razveljavi. Prav tako se razveljavi nagrada, kolikor je ugotovljeno, da je dobitnik nagrade navedel napačne ali netočne podatke. Mlajše osebe od 16 let v nagradni igri zastopa starš ali zakoniti zastopnik.

 

7. člen

Podjetje Na-ravni, Pribožič Dani s.p (PE Trgovina Škratek), Gosposka ulica 10, 2000 Maribor, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Podjetje Na-ravni, Pribožič Dani s.p (Trgovina Škratek), organizira nagradno igro »Celoletna otroška obutev«. Organizator bo ime, priimek, telefonsko številko, naslov in e-naslov udeleženca (v nadaljevanju podatki), ki jih ta navede v tej prijavi na nagradno igro in katere bo organizator od udeleženca zahteval le v primeru, da je udeleženec v nagradni igri izbran, obdeloval za izvedbo nagradne igre. V primeru, če bo udeleženec v nagradni igri nagrajen, bo organizator ime in priimek udeleženca objavil tudi na svojem Instagram in Facebook profilu Trgovine Škratek.

 

8. člen

Žreb je dokončen in nanj ni mogoča pritožba. Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre ter z obdelavo osebnih podatkov, kot je opredeljeno v 7. členu. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Zamenjava dobitnika nagrade z drugo osebo, ne glede na sorodstveno ali kakršnokoli drugo zvezo, ni mogoča.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 

9. člen

Nagradno igro organizira Na-ravni, Pribožič Dani s.p (Trgovina Škratek) in ni na noben način povezana z organizacijama Facebook in Instagram.

 


Maribor, 9. 12. 2020 Nataša Pribožič